Καθαρός Δακτύλιος 2021-2022. Ηλεκτρονικά το ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας

Καθαρός Δακτύλιος 2021-2022. Ηλεκτρονικά το ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας

των οχημάτων που θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον

 

 Συγκεκριμένα σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή

daktylios.gov.gr

μέσω της οποίας μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας.

 

Θα πρέπει το όχημά σας να είναι:

  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου 
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

 

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται το σήμα και ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Ποιες άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά και ποιες από την Τροχαία

Για τις εξαιρέσεις περιορισμού κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας οι  άδειες εκδίδονται 

α) ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα χορήγηση του ειδικού σήματος για τους κατόχους των ΙΧ που κινούνται ελεύθερα στο δακτύλιο (αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km, καθώς και όλα τα οχήματα τεχνολογίας, ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και οχήματα υγραερίου εκ κατασκευής) με ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία εισέρχεται ο ιδιοκτήτης του ΙΧ με το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του. Το ειδικό σήμα θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, καθώς και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα μπορεί είτε να εκτυπώσει το σήμα είτε να το έχει και στο κινητό του, για να το επιδεικνύει σε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 

  

 

β) Οι άδειες κυκλοφορίας στον δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούμενων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι οποίες ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Στις άδειες κυκλοφορίας του Δακτυλίου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμο του οδηγού και του ιδιοκτήτη ή κατόχου, καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται, από την ισχύ της παρούσας ενώ οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ισχύουν μέχρι και την 22 Ιουλίου 2022.

Κάθε προγενέστερη απόφαση που καθόριζε διαφορετικά την κυκλοφορία των οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας παύει να ισχύει.

Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί για την περίοδο 2019-2020 παύουν να ισχύουν.

Για την αντιμετώπιση επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, ολιγοήμερης διάρκειας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες.

Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύθυνση Τροχαίας και θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.

 

Καθαρός Δακτύλιος 2021-2022. Από 25 Οκτωβρίου 2021 έως και 22 Ιουλίου 2022

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ για τις εξαιρέσεις περιορισμού κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας και τις  άδειες που εκδίδονται

Αριθμ. οικ-289738/Φ.911 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4860/20.10.2021
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021-2022