Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού 2014

Αριθμ. 3525.1.6/01/2014  – ΦΕΚ B 2505 – 22.09.2014

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, που αφορά στους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία και Οχηματαγωγά, που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύσεις  μεταξύ λιμένων εσωτερικού, αποστάσεως μέχρι τριάντα (30) ναυτικών μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού, το κείμενο της οποίας υπεγράφη την 03−07−2014 από τους νομίμους εκπροσώπους: (α) της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού και (β) της  Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των κλαδικών οργανώσεων της δύναμης της, οι οποίες αναφέρονται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής Σύμβασης, εκτός από το άρθρο 12 αυτής, το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, ενώ όσον αφορά στο άρθρο 4 παράγραφο 3 αυτής δεν υφίσταται σχετική Απόφαση και όσον αφορά στο άρθρο 26 αυτής υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29.04.2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ−2ΒΨ).

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την Απόφαση αυτή, αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2014 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2015.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ