Κορονοϊός. Οδηγίες για κρούσματα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Κορονοϊός. Οδηγίες για κρούσματα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

 

Ενημέρωση των παιδαγωγών και λοιπού προσωπικού των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της χώρας (και μέσω αυτών και των φιλοξενούμενων παιδιών και των οικογενειών τους) σχετικά με την λειτουργία των Σταθμών κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 που επικρατούν

 

Β. Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

1. Υπεύθυνος COVΙD-19 στο Σταθμό

2. Διενέργεια συστηματικών προληπτικών εργαστηριακών διαγνωστικών ελέγχων σε εργαζόμενους Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών

3. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19

3.Α) Διαχείριση παιδιού που εκδηλώνει συμπτώματα ύποπτα για λοίμωξη COVID-19

3.Β) Διαχείριση μέλους του προσωπικού που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19

3.Γ) Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΘΕΤΙΚΟ για τον ιό SARS-CoV-2

3.Δ) Απομόνωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID19

Παιδαγωγοί και μέλη του προσωπικού Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

Διάρκεια απομόνωσης ασυμπτωματικών ατόμων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Διάρκεια απομόνωσης συμπτωματικών ατόμων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Παιδιά με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

3.Ε) Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ για τον ιό SARS-CoV-2

3.ΣΤ) Εν αναμονή του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ

 
 

4. Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

4.Α) Ορισμός στενής επαφής στον Βρεφικό, Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό

4.Β) Μέτρα για τις στενές επαφές επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

1. Παιδαγωγοί και μέλη του προσωπικού Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

2. Παιδιά

2.α) Παιδιά που δεν έχουν ιστορικό νόσησης COVID-19 το τελευταίο 3μηνο και είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος στον Βρεφικό, Βρεφονηπιακό, Παιδικό Σταθμό ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον

2.β) Παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης COVID-19 το τελευταίο 3μηνο και είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος στον Βρεφικό, Βρεφονηπιακό, Παιδικό Σταθμό ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον

 

Οδηγίες για κρούσματα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς