Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Προσλήψεις

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το ΦΕΚ της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/900_2016-prok.pdf”]