Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών

Αριθμ. ΠΡ 1187/2427324 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2738/13.05.2024
Καθορισμός ημερομηνίας για την ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Από την 13.05.2024 τηρούνται και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι νέες εγγραφές στα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ως εξής:

1. Στο Υποκατάστημα Καλλιθέας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
2. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Αίγινας και Πόρου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
3. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου και του πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Κερατέας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
4. Στο Υποκατάστημα Αχαρνών και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
5. Στο Υποκατάστημα Αμαρουσίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
6. Στο Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
7. Στο Υποκατάστημα Περιστερίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιλίου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
8. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κόνιτσας και των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ζαγορίου, Ζίτσας, Μετσόβου, Πραμάντων και Πωγωνίου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
9. Στο Υποκατάστημα Άρτας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ): α) του καταργηθέντος πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας, β) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας και γ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Βουλγαρελίου, Δροσοπηγής και Τζουμέρκων της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
10. Στο Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Παραμυθιάς της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
11. Στο Υποκατάστημα Πρέβεζας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Πρέβεζας και Πάργας και του καταργηθέντος πρώην Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Θεσπρωτικού της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
12. Στο Υποκατάστημα Θήρας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ανάφης, Ίου και Σικίνου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
13. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σπερχειάδας και του καταργηθέντος πρώην Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αμφίκλειας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
14. Στο Υποκατάστημα Άμφισσας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Άμφισσας και Γαλαξιδίου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
15. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και ει-δικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κουφαλίων της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
16. Στο Υποκατάστημα Κιλκίς και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Γουμένισσας, Μουριών και Πολυκάστρου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς. 17. Στο Υποκατάστημα Αιγιαλείας-Αιγίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ακράτας και των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Κλειτορίας και Αροανίας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
18. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Καλτεζούντος, Καρύταινας, ΚοντοβάζαιναςΕλευσίνας, Τευθίδος, Τρικολώνων, Τροπαίων και Ψωφίδος της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.
19. Στο Υποκατάστημα Ναυπλίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Άργους και Μάσσητος της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.
20. Στο Υποκατάστημα Κορίνθου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σολυγείας και των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Στυμφαλίας και Φενεού της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

Από την ίδια ημερομηνία τα παραγόμενα ηλεκτρονικά αρχεία των ίδιων Βιβλίων (ψηφιακά Βιβλία) αντικαθιστούν τα ίδια αρχικά τηρούμενα βιβλία σε έντυπη μορφή, που καταργούνται.

 

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 13 Μαΐου 2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης