ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Πρόσληψη 1 ατόμου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΤΕΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες