Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων από 2-9-2013

Κατόπιν της ψήφισης του νέου νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174 /Α/2013) για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 02-09-2013 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/2013, η μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Πηγή: http://www.ypeka.gr/