ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ. Πρόσληψη 10 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με χρονική διάρκεια σύμβασης τους 2 μήνες. Καθορισμός ειδικοτήτων.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες