Μειώνονται οι προμήθειες και χρεώσεις σε συναλλαγές POS

Με διάταξη του νόμου 5108/2024 τίθενται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα που εμπίπτουν στους οριζόμενους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική» (παντοπωλεία, περίπτερα, αρτοποιεία, ταξί κ.λπ.)
Τα ανωτέρω όρια δεν εφαρμόζονται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5108/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 65/02.05.2024
Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 64
Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς:

MCC – 5411: Παντοπωλεία και «mini markets»,
MCC – 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,
MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία,
MCC – 5462: Αρτοποιεία,
MCC – 4121: Ταξί,
MCC – 5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,
MCC – 5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,
MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια,
MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,
MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων,
MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,
MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,
MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,
MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

2. To παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης