Μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνησή των ΑμεΑ με πλοία

Μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνησή των ΑμεΑ με πλοία

Εγκύκλιος για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ με την ακτοπλοΐαΕγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία εμπλουτίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, για τις μετακινήσεις των Ατόμων με Αναπηρία με τα επιβατηγά πλοία.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με τα ΑμεΑ, ορίζονται μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνησή τους με πλοία της ακτοπλοΐας.

Η εγκύκλιος ρυθμίζει θέματα όπως η πρόσβαση στα πλοία, η σηματοδότηση, η μετάδοση αναγγελιών, ο συναγερμός και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις για τη μετακίνηση των ατόμων αυτών εντός του πλοίου.

Η Εγκύκλιος προβλέπει ότι από την 1 Μαΐου του 2019, στα πλοία θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να υπάρχει:– Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή των ΑΜΕΑ.

– Ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους στα πλοία( κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια).

– Ειδική διαγράμμιση στο χώρο των οχημάτων για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ από την είσοδο των πλοίων μέχρι τους ανελκυστήρες.

– Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους.

– Ειδική σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για τα ΑΜΕΑ.

– Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους.

– Ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Η Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ)