ΓΓΔΕ. Εγχειρίδιο για θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

ΓΓΔΕ
Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των Πολιτών για θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών