Νομική Βοήθεια για Νέους μέχρι 35 ετών

Νομική Βοήθεια για Νέους μέχρι 35 ετών

Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΔΣΑ και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Δικαιούχοι είναι ανήλικοι και νέοι μέχρι 35 ετών, οι οποίοι ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.Τις υποθέσεις χειρίζονται νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 25/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπεγράφη σήμερα, 25/1/2018 μεταξύ του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρη Βερβεσού και του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανία Παπαγεωργίου σύμβαση συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους 2017-2018».

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και ισχύει μέχρι 31/12/2018.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000 ευρώ).

Δικαιούχοι είναι ανήλικοι και νέοι μέχρι 35 ετών, οι οποίοι ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Τις υποθέσεις χειρίζονται νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.