NOMOΣ 4282/2014. Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών

Αριθμ. 263/24823 –  ΦΕΚ B 583 – 04.03.2016
Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

NOMOΣ 4282/2014 – ΦΕΚ Α 182
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λιμναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή σε χερσαία έκταση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, επιπλέον των ορισμών των άρθρων 3 και 4 της απόφασης με αριθμ. 31722/4.11.2011 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εμπεριέχεται η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της υδάτινης έκτασης και η κτηνιατρική άδεια που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

β) «Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων»: Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας.

γ) «Αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία»: Η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας και η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

δ) «Αναμίσθωση»: Η ανανέωση της παραχώρησης υδάτινης έκτασης, η οποία αρχικά είχε παραχωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4.

ε) «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης.

στ) «Επέκταση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας»: Η αύξηση, σε σχέση με την αρχικά μισθωμένη, της υδάτινης έκτασης που μισθώνεται.

Το πλήρες κείμενο του νόμου  (ΦΕΚ Α 182)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 20
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας
1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητάς της, όπως η νόμιμη χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, η εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.

2. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, αν πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις, ή η απόδειξη της νόμιμης χρήσης της χερσαίας έκτασης.
β) Η κτηνιατρική άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 28/2009 (Α΄46) και οι βασικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό.
γ) Τα στοιχεία ταυτότητας / η επωνυμία του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
δ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας:
αα) Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος.
ββ) Ονομασία θέσης.
γγ) Συντεταγμένες της μισθωμένης υδάτινης έκτασης.
ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας:
αα) Χρησιμοποιούμενη μέθοδος.
ββ) Καλλιεργούμενα είδη.
γγ) Δυναμικότητα / τόνοι ανά έτος.
στ) Το μίσθωμα της έκτασης:
αα) Ποσό σε ευρώ ανά στρέμμα και έτος.
ββ) Τρόπος καταβολής.
γγ) Διαδικασία αναπροσαρμογής.
ζ) Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας:
αα) Προθεσμία εγκατάστασης.
ββ) Διαδικασία εγκατάστασης.
γγ) Αγκυροβόλια.
θ) Τα στοιχεία που αφορούν τις απαγορεύσεις αλιείας και διέλευσης στην υδάτινη έκταση.
ι) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

3. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της θαλάσσιας ή λιμναίας υδάτινης έκτασης. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολό της ή σε μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται. Αν η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας λήξει και δεν ανανεωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση της χερσαίας έκτασης ή πληρούνται οι επί μέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη και όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη.

Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της μονάδας, πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο σύνολο ή μέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται.

4. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και πριν την τοποθέτηση του ζωικού κεφαλαίου ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Η τελευταία κινεί τη διαδικασία για τη διενέργεια, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, αυτοψίας από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση κωδικού αριθμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 28/2009. Αν η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για τη διενέργεια αυτοψίας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας και χορηγείται ο κωδικός αριθμός, διατηρούμενης της υποχρέωσης διενέργειας αυτοψίας. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η τριμελής επιτροπή διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας χρόνο συμμόρφωσης τριών (3) μηνών, που μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η συνολική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι γνωστοποιήσεις και διοικητικές πράξεις στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται και στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 21
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας
Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. α) Για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης μίσθωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 26, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για γνωμοδότηση.
Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

γ) Μετά τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

2. α) Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συμπληρώνει υπηρεσιακά το φάκελο με την απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης που διατηρεί στο αρχείο της. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:
αα) Αίτηση.
ββ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.
γγ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.
δδ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερμοκηπίων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και υπέργειων δεξαμενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους.
εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.
στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) αα) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων.
Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν ζητείται ξανά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης.
Η ΑΕΠΟ διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
ββ) Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ν. 4014/2011, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, συμπληρώνει το Παράρτημα Δ΄ «Κατάλογο των εφαρμοζόμενων ΠΠΔ» της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. οικ 50129/1392/10.9.2013, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συμπληρωθεί ανάλογα, σύμφωνα με την περίπτωση β΄, διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγησή του σε σχέση με τις απαιτήσεις του π.δ. 28/2009 από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Ακολούθως, η γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την κτηνιατρική άδεια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

3. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 δεν είναι πλήρης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ν. 4014/2011, η αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου, ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή του, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μήνα, ενημερώνεται η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειμένου να απορρίψει την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον ενδιαφερόμενο φορέα.

4. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας υποβάλλονται μία φορά.

Άρθρο 22
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής
1. α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
αα) Αίτηση.
ββ) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 (Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση ΑΕΠΟ.
γγ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α΄ του ίδιου νόμου. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.
δδ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόμου.
εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.
στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

β) Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτές, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

Άρθρο 23
Ανανέωση – τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις εξής περιπτώσεις:
α) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης ή
β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει άμεσα το φορέα της μονάδας.

Άρθρο 24
Ανάκληση – αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Λύσης της μίσθωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ανακαλείται αυτοδίκαια.

β) Μη τήρησης από το φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 ή μη διαπίστωσης συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και το π.δ. 28/2009.

γ) Παράβασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως αυτοί περιέχονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, αφού προηγηθεί προειδοποίηση του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας να συμμορφωθεί σε εύλογο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την παράβαση. Ο χρόνος αυτός, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών από την προειδοποίηση.

δ) Μη δυνατότητας ανανέωσης – παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, την υγεία του εκτρεφόμενου πληθυσμού, την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που παράγονται στη μονάδα και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών ως προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου.

3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.