ΕΛΓΑ. Καταβολή αποζημιώσεων την 24η Μαρτίου 2014

elgaΕΛΓΑ
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 139.658 ευρώ σε 72 παραγωγούς, για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2010» και «Πυρκαγιές 2010».

Ειδικότερα, η πληρωμή για το πρόγραμμα «Ετήσιο 2010» αφορά ενισχύσεις απώλειας παραγωγής φυτικού κεφαλαίου, ενώ η πληρωμή για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2010» αφορά ενισχύσεις για την ανασύσταση και την απώλεια παραγωγής λόγω ανασύστασης.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν κυρίως παραγωγούς των νομών: Θεσπρωτίας, Σάμου και Ρεθύμνου.