NOMOΣ 4420/2016. Κύρωση Συμφωνίας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ 4420/2016 – ΦΕΚ A 175 – 20.09.2016
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στη Σόφια, στις 9 Ιουνίου 2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Πρωτόκολλα ή άλλα έγγραφα που υιοθετούνται κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2 της κυρούμενης Συμφωνίας, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Στην παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (Α 54) μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 45) και οι οποίοι διορίστηκαν κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης (ΦΕΚ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 4), με βάση τους πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 650/11.7.2016 και Γ’683/18.7.2016) και διατέθηκαν προς διορισμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./73/οικ.20325/27.7.2016 (Β’ 2357) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν σε άλλη υπηρεσία ή  εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου Υπουργείου.»

Άρθρο τέταρτο
Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών 
Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1104/1980 (Α’298), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 3320/ 2005 (Α’48), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) έτη ακόμη.»

Άρθρο πέμπτο
1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.δ. 319/1995 (Α’174), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.δ. 80/2011 (Α’196) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Π.δ. 108/2012 (Α’191), ισχύουν από την 25η Ιουλίου 2012 χωρίς να παρέχεται δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.δ. 319/1995 και της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.δ. 352/1995 (Α’ 187), όπως ισχύουν, υπάγονται αντίστοιχα και όσοι κατετάγησαν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005 – 2006 έως και 2010 – 2011, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, παραπέμπονται ως ιδιώτες στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας και επανακατατάσσονται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 4058/2012 (Α’63) καταργούνται.

η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στη Σόφια, στις 9 Ιουνίου 2010, το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα