Νόμος 4494/2017. Στελέχη οικονομικής μέριμνας και λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων

Νόμος 4494/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 165/02.11.2017
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4494/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 165/02.11.2017