Νόμος 4600/2019. Ιδιωτικές κλινικές και άλλα θέματα υγείας

Νόμος 4600/2019. Ιδιωτικές κλινικές και άλλα θέματα υγείας

Νόμος 4600/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
Τα βασικά σημεία του νόμου 4600/2019, όπως παρουσιάζονται με δελτίο τύπου του υπουργείου υγείας

Καταρχήν όσον αφορά στις ιδιωτικές κλινικές, προχωρήσαμε σε ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει μέχρι σήμερα και που ήταν ένα συνονθύλευμα άναρχων και αποσπασματικών διατάξεων που άφηναν ανοιχτά παράθυρα για διάφορες ερμηνείες που κατά καιρούς οδήγησαν σε σκανδαλώδη λειτουργία και εργασιακή ανασφάλεια για τους εργαζόμενους. Με τον νόμο αυτόν αποσαφηνίζουμε τον χαρακτήρα και τον τύπο των 157 συνολικά ιδιωτικών κλινικών. Θέτουμε τα κριτήρια που θα καθορίσουν πόσες και ποιες από αυτές θα είναι «γενικές», πόσες «μεικτές» και πόσες «ειδικές». Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο του εξοπλισμού τους, που σε κάποιες είναι παρωχημένο, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και της εξέλιξης στα ιατρο-τεχνολογικά μηχανήματα και όλους τους υπόλοιπους εξοπλισμούς (ξενοδοχειακό, ηλεκτρο-μηχανολογικό κλπ). Ρυθμίζουμε το εργασιακό καθεστώς όλου του προσωπικού και παγιώνουμε το καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, βάζοντας ένα τέλος στις διάφορες «ευέλικτες» συμβάσεις πολλών ταχυτήτων και ομηρείας για το προσωπικό τους. Βάζουμε ένα τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών των εργαζομένων και την παντελή απουσία ελεγκτικών μηχανισμών. Εν κατακλείδι πρόκειται για μια αναδιανομή πόρων υπέρ της εργασίας και κατά της κατασπατάλησης και της διαφθοράς. Στη συνέχεια, καθορίζουμε κοινούς κανόνες, ορίζοντας από την αρχή την έννοια του «ανεξάρτητου και αυτοτελούς κτιρίου», ενώ επίσης ικανοποιούμε την απαίτηση όλοι οι χώροι να χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες υγείας και όχι να διασυνδέονται λειτουργικά με άλλες χρήσεις. Τέλος, με τη θέσπιση των προστίμων επαναφέρουμε σε ισχύ τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις που απαγορεύουν σε πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, που στην πράξη είχαν καταστρατηγηθεί.

Όσον αφορά στην κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και την αντικατάστασή του από τον «Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας» (ΕΟΔΥ), πρόκειται για κομβική και συμβολική πράξη που παρεμβαίνει σε ένα δύσοσμο τοπίο. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το φαύλο παρελθόν και πάμε σε έναν νέο Οργανισμό που θα είναι πραγματικά ο Οργανισμός Επιδημιολογικής Επιτήρησης της χώρας.

Επιβεβλημένη επίσης ήταν για μας και η σύσταση του «Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών», που θα συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση εθνικής συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου, κύρια αιτία θανάτου στην χώρα μας αλλά και στον κόσμο

Με την τροπολογία για το ΕΚΑΒ, θέτουμε ένα αξιοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις και μεταθέσεις του προσωπικού, που είναι αναγκαίο λόγω της ειδικής αποστολής του φορέα

Με την τροπολογία για τον ΕΟΠΥΥ και βάσει των ριζικών αλλαγών που επιφέραμε με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), αναβαθμίζουμε σε επίπεδο Διεύθυνσης την υπηρεσία προμηθειών του φορέα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για να μπορεί πλέον να διενεργεί αποτελεσματικά και με όρους εξοικονόμησης όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών του. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το θέμα της απρόσκοπτης αποζημίωσης προς τους δικαιούχους του, ενισχύουμε με επιστημονικό προσωπικό τα φαρμακεία του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και τα απογεύματα και τέλος, παρέχουμε οριζόντια κάλυψη σε όλα τα παιδιά των ασφαλισμένων από 6 έως 12 ετών σε οδοντιατρική περίθαλψη (προληπτική, θεραπευτική και προσθετική). Ταυτόχρονα, βάζουμε φρένο στις σκανδαλώδεις αυξήσεις στις δαπάνες υλικών και υπηρεσιών, ενισχύοντας την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. (Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) και επιβάλλοντας ελέγχους και κυρώσεις για παραβατικές συμπεριφορές σε όλους πλέον τους παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας.

Με την τροπολογία για την φαρμακευτική δαπάνη, σε συνέχεια όλων των σχετικών παρεμβάσεων που κάναμε την 4ετία στην κατεύθυνση ελέγχου και ηθικοποίησης της διαδικασίας τιμολόγησης των φαρμάκων, αλλάζουμε την (μνημονιακή) στρεβλή διαχείριση με τις χώρες αναφοράς που καθορίζουν τις τιμές, ένα σύστημα που επέτρεπε ατασθαλίες, ενώ στην ίδια ρύθμιση ενισχύουμε κατά 20 εκατομμύρια ευρώ τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

Με την τροπολογία για τα Φαρμακεία και με στόχο την απρόσκοπτη συνέχεια της φροντίδας των ασθενών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δίνουμε τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να προβαίνουν σε συγκεκριμένες πράξεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως για παράδειγμα εμβολιασμούς, για την επίτευξη επαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας.
Με την τροπολογία για τη στελέχωση των δομών παροχής υπηρεσιών Υγείας, αυξάνουμε, επιπλέον από τις ήδη υπάρχουσες, κατά 45 συνολικά τις οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις κατανέμουμε ανά την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες των Υγειονομικών περιφερειών και με κριτήριο τον πληθυσμό, τη γεωγραφική θέση και περιορισμούς όπως η νησιωτικότητα, η ορεινότητα κλπ. Ταυτόχρονα αυξάνουμε κατά 42 επιπλέον τις οργανικές θέσεις Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης για τις ανάγκες των αντίστοιχων Κέντρων (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.). Επιπλέον, με την τροπολογία αυτή εντάσσεται το Νοσοκομείο Κορυδαλλού στο ΕΣΥ και το μετονομάζει σε «Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού», με σκοπό να καταστεί επαρκέστερο στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους λήπτες.

Τέλος, με μια σειρά άλλες τροπολογίες που έγιναν δεκτές, εισάγονται ρυθμίσεις όπως η απόδοση για λόγους ισονομίας του ανθυγιεινού επιδόματος και στο προσωπικό των Μονάδων που υπάγονται στην ΑΕΜΥ (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας), ενώ ρυθμίζονται πολλές εκκρεμότητες και ανάγκες Μονάδων του δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα

Νόμος 4600/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις