ΟΑΕΔ. Επιδότηση εργοδοτών για την εκπαίδευση σπουδαστών (Μαθητεία)

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους εργοδότες να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για όλες τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αναγγελία θέσεων Μαθητείας αποκλειστικά μέσω του www.oaed.gr

Ανοίγει σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 στο Portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr η εφαρμογή υποδοχής των θέσεων Μαθητείας, τις οποίες καλούνται να προσφέρουν οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τους σπουδαστές όλων των δομών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Έτσι, όσοι εργοδότες επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, είτε στους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, είτε στους μαθητές του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, στο εξής θα τις αναγγέλλουν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Μέσα από αυτήν τη νέα εφαρμογή, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του θεσμού της Μαθητείας, που ξεκινά από το σχολικό έτος 2017-2018, γίνεται για πρώτη φορά με ηλεκτρονικό τρόπο αναγγελία και καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών όλων των εκπαιδευτικών δομών.

Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ, μέσω των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας (ΟΥΜ) που θα λειτουργούν στα Κέντρα Προώθηση Απασχόλησης (ΚΠΑ) θα προβαίνει στην κατανομή των θέσεων Μαθητείας στις εκπαιδευτικές δομές, με βάση τα προγράμματα σπουδών και τη ζήτηση ειδικοτήτων από τους εργοδότες.Έτσι, στο εξής, οι εργοδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση νέων σπουδαστών, προκειμένου να αναγγείλουν τις θέσεις Μαθητείας που προσφέρουν, στις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο καθορισμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δομών, επισκέπτονται την διεύθυνση www.oaed.gr και αναζητούν την νέα εφαρμογή συμπλήρωσης αγγελίας μαθητείας, μέσω του πεδίου: «Είμαι εργοδότης/τρια και ενδιαφέρομαι να…».

Στη νέα περίοδο συνεργασίας του ΟΑΕΔ και του ΥΠΠΕΘ για την εφαρμογή της Μαθητείας οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί:

• Η Μαθητεία ακολουθεί δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ Δομής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Μεταλυκειακού επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) και χώρου εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα.

• Η Μαθητεία, πραγματοποιείται μετά από σύναψη Σύμβασης Μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται καθώς και της Εκπαιδευτικής Δομής φοίτησης. Η Σύμβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράμματος Μαθητείας.

• Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και καταρτιζόμενους των ΙΕΚ ηλικίας κάτω των 25 ετών, ενώ για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 19,64 ευρώ.

• Η επιδότηση των εργοδοτών για την εκπαίδευση των σπουδαστών ανέρχεται στα 11 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης Μαθητείας για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και σε 14 ευρώ για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών.• Ο χρόνος σπουδών στις επιμέρους δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ο εξής:
Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η διάρκεια φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη. Η διάρκεια της Μαθητείας είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 ώρες την ημέρα. Το ενδοσχολικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την Μαθητεία στους χώρους των επιχειρήσεων.

Στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», η εκπαίδευση έχει διάρκεια εννέα μηνών και περιλαμβάνει «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες.

Στα ΙΕΚ, που αποτελούν θεσμό αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους Λυκείου, η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο είναι εξάμηνο «Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Το εξάμηνης διάρκειας πρόγραμμα Μαθητείας των ΙΕΚ έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για οκτώ ώρες την ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Μαθητείας για το σχολικό έτος 2017-18, να αναγγείλουν μέσω της νέας εφαρμογής στη διεύθυνση www.oaed.gr τις προσφερόμενες θέσεις για τις ειδικότητες που αντιστοιχούν στο καθορισμένο πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικής δομής.

Για τεχνική υποστήριξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Call Center του ΟΑΕΔ στο τηλέφωνο: 11320.

Δείτε το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες προς τους εργοδότες για την ηλεκτρονική εφαρμογή αναγγελίας θέσεων μαθητείας