ΟΑΕΔ. Μετάθεση έναρξης Κοινωνικού Τουρισμού 2014-2015

ΟΑΕΔ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 από την 15-09-2014 στην 01-10-2014.

Αντιστοίχως,η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30-09-2015

Σχετικά:

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2014-2015

Αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2014-2015