Αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2014-2015

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 – 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

(Πατήστε το αντίστοιχο γράμμα από το οποίο ξεκινά το επώνυμό σας)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ
Φ Χ Ψ Ω      

Τα αποτελέσματα των Πινάκων είναι προσωρινά. Κατά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν κατά των αποτελεσμάτων αυτών, θα γίνει παράλληλα και αυτεπάγγελτος έλεγχος στα μόρια όλων των δικαιούχων που εμφανίζονται στο Μητρώο. Συνεπώς, είναι πιθανόν στα Οριστικά Αποτελέσματα να αλλάξει τόσο η σειρά κατάταξης των δικαιούχων όσο και ο Πίνακας στον οποίο θα εμφανίζονται (Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, Πίνακας Αποκλειομένων).

Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την Τετάρτη, 27.08.2014, και ώρα 08:00 (πρωινή) μέχρι την Δευτέρα 01.09.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από το Σύστημα εισόδου δικαιούχων χρηστών για το Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015 εδώ. H προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνοδευτικών των ενστάσεων λήγει την Τρίτη 02.09.2014 και ώρα 13.30.


ΠΑΡΟΧΟΙ 

Ηλεκτρονικό Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)

 

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2014 – 2015.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Eπισημαίνεται εδώ ότι το νέο σύστημα για τον κοινωνικό τουρισμό του 2014-2015 είναι διαφορετικό σύστημα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε το 2013-2014. Ως εκ τούτου θα πρεπει να κάνετε πριν την αίτηση σας εγγραφή στο σύστημα επιλέγοντας “Εγγραφή στο Σύστημα”. Τα στοιχεία (Ονομασία Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος) είναι αυτά που είχατε πάρει σε έγγραφο από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Οι Πάροχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την Τετάρτη, 27.08.2014, και ώρα 08:00 (πρωινή) μέχρι τη Δευτέρα 01.09.2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από το Σύστημα εισόδου παρόχων (Τουριστικών Καταλυμάτων)για το Πρόγραμμα Κοιν. Τουρισμού 2014-2015 εδώ. Δικαιολογητικά που ενδεχομένως συνοδεύουν την ένσταση κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τη μέχρι την Τρίτη 02.09.2014 και ώρα 13.30.


 

Tηλεφωνα Επικοινωνίας για το κοινό κατά τις Εργάσιμες ημέρες και ώρες : 2109989121, 2109989122, 2109989566