ΟΑΕΔ. Πως εξυπηρετούν τους πολίτες τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

ΟΑΕΔ. Πως εξυπηρετούν τους πολίτες τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών

 

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού γίνεται κατά προτίμηση με ραντεβού και μόνο για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet είτε μέσω www.oaed.gr/e-yperesies με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ, ενώ μέσω της πλατφόρμας myoaedlive.gov.gr προγραμματίζονται ραντεβού για υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην διεύθυνση

https://www.oaed.gr/menoumespiti

επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2

Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Για υπηρεσίες που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, υπάρχει παράλληλη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω gov.gr ή έχει επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής.

Όσοι πολίτες προσέρχονται στα ΚΠΑ2 για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας και αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Για τον Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/e-services

Για να επικοινωνήσετε με τον ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/menoumespiti

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 που ανήκετε: https://www.oaed.gr/poy-aniko

Για να βρείτε τα email των ΚΠΑ2: https://www.oaed.gr/epikoinonia/mail

Για πληροφορίες: www.oaed.gr και 11320 (αστική χρονοχρέωση, Δευ.-Παρ., 8:30-14:30)

 

Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Φυσικά Πρόσωπα

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας
Αίτηση για Τακτική Επιδότηση Ανεργίας
Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας
Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα
Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο
Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας
Αναζήτηση θέσης εργασίας σε εσωτερικό & εξωτερικό (Δίκτυο EURES)
Αίτηση για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Παιδικές Κατασκηνώσεις, Αγορά Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης
Αίτηση σε Ειδικά Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας & υποβολή ένστασης
Αίτηση σε Προγράμματα Αυταπασχόλησης (ΝΕΕ)
Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & υποβολή ένστασης
Αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Βεβαίωση χρόνου Ανεργίας
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους
Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (από το 2009 και μετά)
Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
Βεβαίωση αυτασφάλισης
Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ
Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ.ΟΕΚ
Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων
Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
Αίτηση εισαγωγής σε ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ (μαθητές)
Αίτηση εισαγωγής σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ (σπουδαστές)
Αίτηση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & υποβολή ένστασης
Αίτηση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ
Αίτηση για πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΟΑΕΔ

 
 

Εργοδότες/Επιχειρήσεις

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)
Αίτηση σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)
Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας
Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας
Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία
Υποβολή ενστάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΝΘΕ – ΝΕΕ
Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΝΘΕ – ΝΕΕ
Αίτηση συμμετοχής παρόχων για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Παιδικές Κατασκηνώσεις, Αγορά Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης
Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES
Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ