ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους για 3737 ανέργους

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, για 3.737 θέσεις εργασίας του “Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Α’ κύκλος

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος)

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 11/ 07/2016 έως και 21/07/2016

08-07-2016 Δημόσια Πρόσκληση (Νο/7-2016)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)