ΟΑΕΔ. Βεβαιώσεις επιδομάτων για τη φορολογική δήλωση 2017

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία (για τη φορολογική δήλωση 2017), ότι οι συναλλασσόµενοι µε τον Οργανισµό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες ( ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων

ΣχετικάΦορολογική δήλωση 2017 – Οδηγίες