ΟΓΑ. Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έως και 28-02-2015

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Παρασκευή, 2.01.2015

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Με την αρ. απόφαση 1054/30-12-2014 του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληξε στις 31-12-2014 ανανεώνεται έως και 28/2/2015.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ