Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 13η σύνταξη και μείωση ΦΠΑ

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 13η σύνταξη και μείωση ΦΠΑ

Ο Πρωθυπουργός από το Ζάππειο (7-5-2019) εξήγγειλε τα παρακάτω μέτρα για 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, εισφορά αλληλεγγύης, συντελεστή αποσβέσεων για νέες επενδύσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών κλπΓια το έτος 2019

– Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα από το 24% στο 13%, άμεσα από τον Μάιο 2019.

– Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο) από το 13% στο 6%, που αφορά τόσο τους ιδιώτες, όσο και τις επιχειρήσεις.

– Μόνιμη παροχή της λεγόμενης 13ης σύνταξης. Για συντάξεις έως 500,00 θα δίνεται ισόποση 13η σύνταξη, για συντάξεις από 501- 600 ευρώ το 70% της σύνταξης, για συντάξεις από 601-1000 ευρώ το 50% και για συντάξεις άνω των 1.000, το 30%.

13η σύνταξη. Πότε θα καταβληθεί η λεγόμενη 13η σύνταξη

 Κύρια σύνταξη Ποσοστό 13ης σύνταξης
έως 500€ 100%
501€-600€ 70%
601€-1000€ 50%
Άνω των 1000€ 30%

 

Για το έτος 2020

– Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000,00 και ριζική μείωση για τα εισοδήματα άνω των 20.000,00 ευρώ.

Κλίμακα Εισοδήματος Συντελεστής σήμερα Νέοι συντελεστές
0 έως 20.000€ 2% 0%
20.000 έως 30.000 € 5% 2%
30.000 έως 40.000 € 6,5% 4%
40.000 έως 65.000 € 7,5% 6%
65.000 έως 220.000 € 9% 8%

 

– Αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων για νέες επενδύσεις στο 150 % από το 100% που ισχύει τώρα (βιομηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, κ.λπ).

– Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για προσλήψεις νέων έως 25 ετών σε ποσοστό 80% και για προσλήψεις νέων έως 29 ετών επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό 25% (θα αφορά σε προσλήψεις πλήρους απασχόλησης)

Για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών:

Επιδότηση 80% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη

Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 6,67% σε 2,66%

Μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 1,34%

 

και μείωση ΦΠΑ

Μισθός εργαζόμενου Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη (πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%) Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου Ετήσιο όφελος επιχείρησης (πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%) Ετήσιο όφελος εργαζόμενου
650€ 26€ 35€ 364€ 490€
780€ 31€ 42€ 434€ 588€
850€ 34€ 45€ 476€ 630€
1000€ 40€ 53€ 560€ 742€
1200€ 48€ 64€ 672€ 896€

 

Για τους εργαζόμενους 25-29 ετών:

Επιδότηση 25% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη

Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 13,33% σε 10%

Μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 5%

 

Μισθός εργαζόμενου Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου Ετήσιο όφελος επιχείρησης Ετήσιο όφελος εργαζόμενου
650€ 22€ 11€ 308€ 154€
780€ 26€ 13€ 364€ 182€
850€ 28€ 14€ 392€ 196€
1000€ 33€ 17€ 462€ 238€
1200€ 40€ 20€ 560€ 280€

 
– Μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 11%.

– Μείωση φόρου εισοδήματος για κατοίκους νησιών με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους (όπως ίσχυε με τον ν.2238/1994)

– Μείωση ΕΝΦΙΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 1000 κατοίκους

– Μείωσης του κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές (Α και Β ζώνες)

– Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος των Συνεταιρισμών αγροτών στο 10%.

– Έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών

– Έκπτωση φόρου εισοδήματος των τόκων στεγαστικών δανείων (πρώτης κατοικίας)