Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 21-01-2022

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ έως 21-01-2022

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως και 21 Ιανουαρίου 2022

 

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 17 Ιανουαρίου 2022 έως και 21 Ιανουαρίου 2022

 

Περί τα 72  εκατ. ευρώ σε πάνω από 82.000 δικαιούχους  θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ κατά την εβδομάδα 17-21 Ιανουαρίου 2022

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 17-21 Ιανουαρίου 2022 θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

  • 19,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • 13,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.976 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα
  • 32.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

 

  

 

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 

  • 20 εκατ. ευρώ σε 52.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 18 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 600.000 ευρώ σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

 

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή ΚΕΑ, επιδομάτων ενοικίου, γέννησης, προνοιακών Ιανουαρίου 2022