ΟΠΕΚΑ. Ηλεκτρονικά η χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΟΠΕΚΑ. Ηλεκτρονικά η χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Με νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα προτίθεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) να βελτιώσει τη διαδικασία της απονομής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.Η πλατφόρμα αυτή αναπτύσσεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) στο πρότυπο της εφαρμογής με την οποία διανεμήθηκε το Κοινωνικό Μέρισμα 2017

Σκοπός είναι να απλουστευθεί η διαδικασία και να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων και απονομής του επιδόματος, καθόσον η εφαρμογή αυτή θα είναι διασυνδεδεμένη με όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διοίκησης, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα  δικαιολογητικά και να εξυπηρετείται ο πολίτης με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο

Διαδικασία χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων έχει νομοθετηθεί με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 – ΦΕΚ A 85 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)