Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αριθμ. 99927/Γ2 – ΦΕΚ Β 1853 – 07.07.2014

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Το ΦΕΚ Β 1853 με το πρόγραμμα αναλυτικά (e-book)