Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων τάξεων ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού».


Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 – ΦΕΚ B 1567 – 02.06.2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83).


—-
Αριθμ. Φ2/79006/Δ4 – ΦΕΚ B 1481 – 25.05.2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β ́ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β ́, Γ ́ τάξεων Ημερησίων και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»

– – –

Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 – ΦΕΚ B 1053 – 05.06.2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β ́, Γ ́ τάξεων Ημερησίων και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού