Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές του Δασαρχείου Μουζακίου

Αριθμ. 1550/113616 – ΦΕΚ B 2145 – 11.07.2016
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Εννέα βρύσες, Περδικόβρυση, Δερματάς, Κορομηλιές», της Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.

Αριθμ. 1089/87667 – ΦΕΚ B 1740 – 15.06.2016
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας»

Αριθμ. 1197/118576 – ΦΕΚ Β 1885 – 10.07.2014
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2360/1-6-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη, ήτοι από 20-8-2014 έως 19-8-2019, σε έκταση εμβαδού 1.034,00 στρεμμάτων στην περιοχή του Διακατεχόμενου δάσους Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», στις θέσεις «Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου.

Το εμβαδόν της απαγορευμένης περιοχής ανέρχεται σε 1.034,00 στρέμματα, καταλαμβάνει έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου και τα όριά της, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:25.000, έχουν αναλυτικά ως εξής:

Αρχίζει από τη ράχη «Σταυρός» στη θέση «Δεξαμενή» επί της οδού από Μουζάκι προς Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» και ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Διέρχεται από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» μέχρι να καταλήξει στο ρέμα «Μέγα ρέμα». Ακολουθεί το «Μέγα ρέμα» μέχρι την εκβολή του στον ποταμό «Πάμισο» και τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη θέση «Δεξαμενή» απ’ όπου άρχισε.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 25 Ιουνίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ