Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ. Αναρτώνται τα αποτελέσματα

Αναρτώνται από την ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΤΑ (για τους δικαιούχους voucher).

 

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 έληξε  η προθεσμία των ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων

 

Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 αναρτώνται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, που θα αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher.

Παράλληλα από το Πληροφοριακό Σύστημα θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του Voucher

 

Τα αποτελέσματα για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΤΑ

https://www.eetaa.gr/