Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε μια εποχή όπου η απαίτηση για άμεση και έγκυρη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία είναι καθοριστικής σημασίας, η διαδικτυακή  πύλη έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή με την ανάπτυξη μιας κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία περιλαμβάνει ενημέρωση διασυνοριακού χαρακτήρα για Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν και να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, καθώς και για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Παράλληλα, παρέχει πρακτική βοήθεια και άμεσες λύσεις σε περίπτωση που παραβιαστούν τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων εντός ΕΕ

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη «η Ευρώπη σου» στη χώρα μας και συνεργάζεται με όλα τα αρμόδια εθνικά Υπουργεία και φορείς με στόχο τη διάχυση και την προώθηση της πληροφόρησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου δήλωσε σχετικά: «Η Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο, που έρχεται να διευρύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία και να συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών»

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»

Σχετικά:

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ΕΚΑΑ