Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις (Ιούλιος 2015)

Καθημερινή ενημέρωση (ανανέωση σελίδας)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π941_28-07-2015
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ”
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ-GLIDE-3712” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ”
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Centaurus – Λογισμικό Συστήματος για Μελλοντικά, Ετερογενή Συστήματα, Βασισμένα σε Επιταχυντές» – «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία θέση συνεργάτη:Επιστημονικός Συνεργάτης – Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Φυσικού
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Centaurus – Λογισμικό Συστήματος για Μελλοντικά, Ετερογενή Συστήματα, Βασισμένα σε Επιταχυντές» – «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη: Επιστημονικός Συνεργάτης – Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Centaurus – Λογισμικό Συστήματος για Μελλοντικά, Ετερογενή Συστήματα, Βασισμένα σε Επιταχυντές» – «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία θέση συνεργάτη:Επιστημονικός Συνεργάτης – Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Centaurus – Λογισμικό Συστήματος για Μελλοντικά, Ετερογενή Συστήματα, Βασισμένα σε Επιταχυντές» – «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία θέση συνεργάτη: Επιστημονικός Συνεργάτης – Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, D.954 Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΠΕΑ-Θ: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές» για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη ειδικότητας Πληροφορικής – Πληροφοριακών Συστημάτων
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προκήρυξη θέσης πανεπιστημιακών υποτρόφων
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το ακαδ. έτος 2014-2015, στο αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογία – ΩΡΛ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 – Τμήμα Μαθηματικών
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Προκήρυξη για πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
D.964_L.PALLILIS_1 YPOPS DIDAKTOR
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π753_30-06-2015
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες