ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πρόσληψη πτυχιούχων γεωπόνων

Για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «Επιδημιολογική αξιολόγηση επιλογών για τον έλεγχο της παραφυματίωσης των μικρών μηρυκαστικών»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες