Παράταση Απογραφής-Θεώρησης και ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ έως 30-11-2013

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Απογραφής-Θεώρησης και ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ έως 30-11-2013

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα αιτήματα νησιωτικών περιφερειακών Υπηρεσιών όπου η ηλεκτρονική θεώρηση- απογραφή και διόρθωση στοιχείων των ασφαλισμένων στα Μητρώα του ΟΠΑΔ καθυστερεί λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών

2. Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών και τη συνακόλουθη αδυναμία ηλεκτρονικής απογραφής και θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας του προσωπικού τους (διοικητικού και διδακτικού)

3. Την αυξανόμενη προσέλευση κατά τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου των ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. για τη θεώρηση του βιβλιαρίου τους ενόψει της λήξεως της απογραφής στις 31-10-2013,

4. Τη λήξη στις 31-10-2013 της ισχύος Κ.Υ.Α. σχετικά με την θεώρηση βιβλιαρίων Συνταξιούχων του ΟΠΑΔ μέσω ΚΕΠ

Αποφασίζει την παράταση της Απογραφής – Θεώρησης και ισχύος των βιβλιαρίων των εν ενεργεία, συνταξιούχων και μελών αυτών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, έως 30-11-2013.

Επισημαίνεται, ότι όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν έως τώρα απογράψει / θεωρήσει τα βιβλιάριά τους στα ΚΕΠ, οφείλουν να προσέρχονται πλέον στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.

Οι λοιποί ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να ακολουθούν τις ήδη κοινοποιημένες εγκυκλίους. (απογραφή / θεώρηση των εν ενεργεία υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους και των ενηλίκων μελών από τις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ)