Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/05/dikigoros-perifereia-larisas-2016.pdf”]