Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (αναπληρωτών-ωρομισθίων), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολικού έτους 2019-2020

Οι Πίνακες Αξιολόγησης όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των Ενστάσεων Θεραπείας των υποψηφίωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΔ

Πίνακες Αξιολόγησης αναπληρωτών – ωρομισθίων ΕΠΑ.Σ μετά την εξέταση ενστάσεων θεραπείας σχολικού έτους 2019-2020

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 οι πίνακες αξιολόγησης, όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των Ενστάσεων Θεραπείας των υποψηφίων, για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, έτους κατάρτισης 2019-2020.

2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
3. ΑΤΤΙΚΗ και ΝΗΣΙΑ
4. ΗΠΕΙΡΟΣ
5. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6. ΚΡΗΤΗ
7. Κ και Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Πίνακες Αξιολόγησης