Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Αριθμ. 4204 – ΦΕΚ Β 1263 – 16.05.2014

Σχετικά: Η Αριθμ. 4204 – ΦΕΚ Β 1263 – 16.05.2014 καταργείται με το άρθρο 41 της Αριθμ. 121929/Η – ΦΕΚ Β 2123 (pdf)