Πλοίαρχοι και Μηχανικοί που εισάγονται στις ΑΕΝ 2019-2020

Πλοίαρχοι και Μηχανικοί που εισάγονται στις ΑΕΝ 2019-2020

Συνολικοί πίνακες εισαγομένων Πλοιάρχων και Μηχανικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) έτους 2019-2020
Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 24 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρηγόρη Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/ και http://www.hcg.gr/, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2019-2020, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

 

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2019-2020

 

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2019-2020

 

Πίνακας υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που δεν εισάγονται 2019-2020