Ποιοι συνταξιούχοι πρέπει να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση 2018

Ποιοι συνταξιούχοι πρέπει να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση 2018

Συνταξιούχοι του δημοσίου, οι αποδοχές των οποίων, στις φορολογικές δηλώσεις 2018, είχαν προσυμπληρωθεί με μη ορθά στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έχουν ήδη υποβάλλει την φορολογική δήλωση 2018Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διόρθωσε τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων του δημοσίου και ως εκ τούτου όσοι έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική δήλωση 2018 λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ το παρακάτω μήνυμα:

<<Σας ενημερώνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή και εκκαθάριση της αρχικής δήλωσής σας φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, εστάλη στην Υπηρεσία μας νέο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, από την επιλογή -τροποποιητική-.

Τα νέα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα και χωρίς προσαυξήσεις ή πρόστιμα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το λόγο αυτό, παρακαλούμε αγνοείστε το μήνυμα.>>

Οι συνταξιούχοι αυτοί το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση του φόρου.Η υποβολή της τροποποιητικής γίνεται με την συγκεκριμένη επιλογή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εμπρόθεσμα επέχει θέση αρχικής δήλωσης και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει το φορολογούμενο με πρόστιμα και προσαυξήσεις

Με έγγραφο που στάλθηκε στη Βουλή (12-07-2018) η ΑΑΔΕ διευκρίνισε σχετικά με την ανάρτηση λάθος βεβαιώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους:

Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια του Δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι-συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν ήδη ενημερωθεί με μήνυμα και στον προσωπικό λογαριασμό τους στο TAXISnet και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση ως μέσου επικοινωνίας, για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων, ήτοι έως 26-07-2018.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση τυχόν απαιτηθεί.”

 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης και Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου