Ποιος επιτρέπεται να συνοδεύει το νήπιο στο νηπιαγωγείο

Ποιος επιτρέπεται να συνοδεύει το νήπιο στο νηπιαγωγείο

Περίπτωση συνοδείας από άλλο ανήλικο μαθητή του δημοτικού σχολείουΣτο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τέθηκε το ερώτημα εάν, κατά την έννοια της παρ. 1 του κεφαλαίου Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017, μπορεί να ορισθεί από τον γονέα / κηδεμόνα μαθητή νηπιαγωγείου ότι, η προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή (νηπίου) προς και από το νηπιαγωγείο, θα γίνεται συνοδεία άλλου ανήλικου μαθητή του δημοτικού σχολείου και, σε αρνητική περίπτωση, σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί το σχολείο, εάν ο γονέας/κηδεμόνας, αρνείται να συνοδεύει και να παραλαμβάνει ο ίδιος, ή άλλος ενήλικος, το νήπιο από το νηπιαγωγείο και αυτό συνοδεύεται και παραλαμβάνεται από άλλο ανήλικο μαθητή.

Με την με αριθμό 34/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ) ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις γνωμοδότησε ως εξής:

α) Δεν επιτρέπεται να ορισθεί, από γονέα ή κηδεμόνα μαθητή νηπιαγωγείου ότι, το πρόσωπο που θα συνοδεύει το νήπιο κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτού, προς και από το νηπιαγωγείο, θα είναι άλλος μαθητής του δημοτικού (ανήλικος).

β) Εφόσον ο γονέας αρνείται να συνοδεύει και να παραλαμβάνει ο ίδιος ή άλλος ενήλικος, το νήπιο από το νηπιαγωγείο και αυτό συνοδεύεται και παραλαμβάνεται από άλλο ανήλικο μαθητή, πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, προς αποτροπή κινδύνων και προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1532 του ΑΚ και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (ομόφωνα)

Δείτε την με αριθμό 34/2018 γνωμοδότηση του ΝΣΚ(Τμήμα Γ)