Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Αριθμ. 8038/23/22−ιγ – ΦΕΚ B 118 – 21.01.2015
Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών