Προγράμματα Σπουδών για Λατινικά και Χημεία τάξεων του Γενικού Λυκείου

Αριθ. 82440/Δ2 – ΦΕΚ B 940 – 25.05.2015
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αριθ. 82442/Δ2 – ΦΕΚ B 940 – 25.05.2015
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου