Εξεταστέα-διδακτέα ύλη Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2014-2015

Αριθμ. 104964/Γ2 – ΦΕΚ Β 1946 – 18.07.2014

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.