Προκήρυξη θέσεων ιατρών στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων και ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων

Αιτήσεις από 14-03-2017 έως 28-03-2017

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14-03-2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28-03-2017. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 28-03-2017 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη

Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ