Προνοιακά επιδόματα. Αιτήσεις

Προνοιακά επιδόματα. Αιτήσεις
Από την 1η Οκτωβρίου 2015  οι νέες αιτήσεις για καταβολή προνοιακού επιδόματος υποβάλλονται αποκλειστικά στο δήμο μόνιμης διαμονής

Μόνο στο δήμο μόνιμης διαμονής τους πλέον θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση για τη χορήγηση ή τη συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη  (Ν. 4331/2015 άρθρο 1 παράγραφος 2) από την 1η Οκτωβρίου 2015  οι πολίτες υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο δήμο μόνιμης διαμονής τους και μόνο