Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

  

Καλούνται όσοι υποψήφιοι δικηγόροι έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-7-2019 έως και 15- 1-2020, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2019 είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: [email protected], είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.

Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε ένδεκα (11).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 – Αθήνα, 2ος όροφος), την Παρασκευή 12 Ιουλίου τ.ε.. και ώρα 11:00 π.μ.

Στην εν λόγω διαδικασία, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης είκοσι (20) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν