Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης Αθηνών και στα Γραφεία της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

 

Η σύμβαση εργασίας θα είναι διάρκειας 12 μηνώνμε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Θα προσληφθούν  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΔΕ Σχεδιαστών
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών
 • ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών
 • ΥΕ Εργατοτεχνιτών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 5 έως 14 Σεπτεμβρίου 2023:

 • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -μόνο- στη διεύθυνση [email protected]
 • είτε αυτοπροσώπως
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Εργάσιμες ημέρες 09:00-13:00),
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης