Προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αναζητεί άτομα για να καλύψουν θέσεις Εκπροσώπων Εξυπηρέτησης Επισκεπτών με μερική απασχόληση (4ωρη σε 5ήμερη βάση) και θα αναφέρονται στους Visitors Experience Supervisors. Οι ιδανικοί/ές υποψήφιοι/ες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών για τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ, μέσα από άριστη εξυπηρέτηση, τόσο στη δια ζώσης επικοινωνία όσο και μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

Παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες
Διαχειρίζεται παράπονα
Παρέχει εξυπηρέτηση Μελών
Πραγματοποιεί εγγραφή Μελών
Αναλαμβάνει πώληση οικογενειακών σακιδίων, εισιτηρίων, κ.α.
Συντονίζει δανεισμό εξοπλισμού (αμαξίδια, κράνη, κουβέρτες, πιόνια σκάκι, κ.α.)
Χειρίζεται τηλεφωνικό κέντρο (κεντρική γραμμή, σχολεία, ξεναγήσεις, Μέλη, εθελοντές, κ.α.)
Διαχειρίζεται το e-mail του οργανισμού
Διαχειρίζεται το Facebook Inbox

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ημεδαπής ή αλλοδαπής
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) σε προφορικό και γραπτό λόγο
Η καλή χρήση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών (τουλάχιστον 2 ετών)
Καλή γνώση Η/Υ.

Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Ανεπτυγμένη ικανότητα στη διαπροσωπική επικοινωνία
Εμπειρία στη διαχείριση παραπόνων και επίλυση προβλημάτων
Ομαδικό πνεύμα
Επιθυμία εργασίας σε δομημένο και απαιτητικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών
Θετικός χαρακτήρας
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25 Απριλίου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ είναι πλήρως προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία.

 

Υποβολή αίτησης