Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόσληψη 5 ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/20160408_prosl_orism_xron.pdf”]